KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 168 - Ndedonga Lan Makarya

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 167 KPK 169 ⇨

KPKA168: Ndedonga Lan Makarya

1

Ndedonga lan makarya kanthi trusing driya mbabarken sihing Gusti mring sagung sesami
murih tentrem raharja sumrambah sadonya asmanya kang Mamulya pinuji slaminya.

2

Ndedonga lan makarya kanthi sukarena, martosken Injil suci wrata ing sabumi,
mrih sih rahmating Gusti tinampi sesami, temah samya wilujeng sarta gesang langgeng.

3

Ndedonga lan makarya mrih tansah waspada, yen tinempuh panggodha tan gumiwang tiba,
manggul salib wit Gusti manut ing prentahnya, tansah setya ngabekti lan manteb pracaya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Ndedonga Lan Makarya


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 168 - Ndedonga Lan Makarya