KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 165 - Jatining Katresnan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 164 KPK 166 ⇨

KPKA165: Jatining Katresnan

1

Lamun kula anglampahi tindak luhur mulya
nging yen tanpa tresna yekti muspra tanpa gina

Reff:

kula winulanga tansah lampah tresna lelabet sesami nulad tindaking Gusti
kula winulanga tresna trusing ati nggih nuladha tindaking Gusti.

2

Lamun kula angucapna gung basa ing donya,
nging yen sepi ing katresnan lir gong bendhe ngangkang,
Reff:

3

Lamun kula andanakna bandha dalah nyawa,
nging mung krana tuhu tresna pituwase nyata,
Reff:

4

Tresna iku sepi pamrih wah luber ing budi,
tan gumunggung lembah manah tansah andum berkah,
Reff:

4

Tresna iku sabar drana tulus angapura,
tepa slira wah jatmika myang lampah utami,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Jatining Katresnan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 165 - Jatining Katresnan