KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 163 - Pitobat

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 162 KPK 164 ⇨

KPKA163: Pitobat

1

Biyen nglirwakake sabdaning Gusti
mung karepe dhewe kang dituruti
samangkya mratobat nampi sih rahmat
migatosken tansah karsaning Allah

Reff:

mring Yesus Pamarta pasrah jiwa raga
sinung gesang yekti unggul sing pati.

2

Biyen nggunggung dhiri mburu kadonyan,
tan nggape mring Gusti nyingkur kaswargan,
mangkya anoraga ngendelken Gusti,
mempeng nggayuh swarga mbabar sih yekti,
Reff:

3

Biyen urip mblunthah mursal ing lampah,
nguja hawa raga manut ing dosa,
mangkya mesu budi ing lampah suci,
martosken Injilnya maring pepadha,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pitobat


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 163 - Pitobat