KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 15 - Panggunggung Mring Pangeran

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 14 KPK 16 ⇨

KPKA15: Panggunggung Mring Pangeran

1

Dhuh Pangeran Yehuwah kula ngaturken sembah
klayan bingah ing driya nggunggung Asma Paduka
kang Ma luhur Ma mulya Gustining makluk samya.

2

Dhuh Sang Yehuwah Gusti Paduka kula puji
ing dalu dalah rina agung sih kawlasanta
luber berkah Paduka tumrah mring titah wrata

3

Dhuh Yehuwah Pangeran kawula ngidung girang
wit-sih rahmat Paduka kula samya waluya
luwar sing rehing pati sinungan gesang yekti.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panggunggung Mring Pangeran


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 15 - Panggunggung Mring Pangeran