KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 159 - Sang Kristus Maasih

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 158 KPK 160 ⇨

KPKA159: Sang Kristus Maasih

1

Lamun sira sangsara krana rehing dosa
yogya pasrah. mring Gusti dyan linuwaran yekti,

Reff:

Sang Kristus Maasih mring tyang kang ringkih
ywa mamang ngayoma temah sira tentrem raharja.

2

Yen sira kamomotan kabotan sesanggan,
yogya ngungsi mring Gusti mesthi den pitulungi,
Reff:

3

Yen sira karupekan siningkang ing kadang,
rumaketa mring Gusti mrih tan semplah ing ati,
Reff:

4

Yen sira kasusahan rinoban panandhang,
sumendhea mring Gusti sira mesthi kinanthi,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sang Kristus Maasih


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 159 - Sang Kristus Maasih