KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 155 - Paseksi Sayekti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 154 KPK 156 ⇨

KPKA155: Paseksi Sayekti

1

Tyang kang pracaya nyawiji wit Sang Kristus Gusti
Lir badan kang mung sajuga lan gegelitannya
yeku paseksi sanyata Yesus Sang Pamarta.
tansah silih, mbiyantoni ngarah gesang suci

2

Santosaning patunggilan tinangsul katresnan
samya silih angladosi tan ngegungken dhiri
sengkut makarya ngundhangken wartos kabingahan
yeku paseksi sanyata Yesus Sang Pamarta.

3

Pinta-pinta nugrahanya peparinging Rama,
runtut lumados mring Gusti wit sadaya aji
lelados mring gung sesami mrih tentrem raharja
yeku paseksi sanyata Yesus Sang Pamarta.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Paseksi Sayekti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 155 - Paseksi Sayekti