KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 154 - Allah Pangayomanmu

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 153 KPK 155 ⇨

KPKA154: Allah Pangayomanmu

1

Allah yeku Pangen satuhu kang ngreksa tansah uripmu
Pracayaa sarta mituhu wah bekti kang trusing kalbu
yen bebaya nempuh sira ywa semplah alit ing driya.

2

Gusti nganthi mring sira tansah tan kendhat ngluberken berkah
yen sira rinoban bebaya wah mikul salib sangsara
pitulungnya datan kendhat mula ngayoma dikebat.

3

Sang Roh Suci nunggil mring sira nyantosakken ing pracaya
mrih menang nglawan mring panggodha waspada juliging dosa
manuta ing sapangrehnya temah dugeng kraton swarga.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Allah Pangayomanmu


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 154 - Allah Pangayomanmu