KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 151 - Mung Allah Maha Kawasa

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 150 KPK 152 ⇨

KPKA151: Mung Allah Maha Kawasa

1

Nadyan sira pinter alinangkung tan jajak kekeraning Hyang agung
sayogya sira aja gumunggung leladia mrih Gusti ginunggung,

Reff:

Mung Allah Kang Mahakawasa wah tansah langgeng pangrehira,
bala swarga makluk wrata nelakken kamulyannya
tyang kang mursal nemahi bilai kang ajrih asih manggih basuki.

2

Nadyan sira luber sugih yekti, nging luwih sugih langit lan bumi,
mula den andhap asor ing ati, loma mring Gusti dalah sesami,
Reff:

3

Nadyan sira luhur wah sinembah, tan sande bali mring lebu tanah,
mula nyaosna gesang mring Allah, dadya lantaran sih rahmat tumrah,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Mung Allah Maha Kawasa


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 151 - Mung Allah Maha Kawasa