KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 150 - Kumandela, Pracayaa

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 149 KPK 151 ⇨

KPKA150: Kumandela, Pracayaa

1

Mara den etunga berkahing Allah Rama
atinira mesthi kaeraman gungnya tanpa wilangan
mula ja kuatir sumelang nging sumendhea Pangeran

Reff:

Kumandela pracayaa
upadinen Kratoning Allah atimu ayem kabegjan tumrah
kang murbeng rat muwuhi berkah ing sih rahmat.

2

Mara waspadakna mukjijad sing Sang Rama
dalah prakara kang mung prasaja margining pangrimatnya,
maringken bagas kasarasan lan kacekapaning gesang,

3

Mara den gatekna pangrehing Gustinira,
denya ngrimati pra makluk wrata ing rehing alam raya,
uripira langkung pangaji lan sagung pra makluk sami,

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kumandela, Pracayaa


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 150 - Kumandela, Pracayaa