KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 14 - Allah Maha Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 13 KPK 15 ⇨

KPKA14: Allah Maha Suci

1

Suci, suci, suci, pinuji Hyang suci Allah Maha mulya kang jumeneng Raja,
suci suci suci pinundhi Hyang Widi titah sadaya bra muji samya.

2

Suci, suci, suci pujining pra suci angumandhang sora ngebeki akasa,
pra mlaekat sami sujud angabekti,ngidung tan kendhat mring Kang Mengkurat.

3

Suci, suci, suci, Allah Mahasuci gumuruhing kidung nggunggung-nggunggung Gusti,
tetalesing bumi gonjing dening puji, pra makluk wrata girang memuji.

4

Suci, suci, suci, nggih Gustining gusti, anglairken srira tumedhak mring donya,
nucekken manungsa kang pitados yekti, yogya pinuji langgeng slaminya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Allah Maha Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 14 - Allah Maha Suci