KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 146 - Gusti Yesus Pamarta

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 145 KPK 147 ⇨

KPKA146: Gusti Yesus Pamarta

1

Gusti Yesus Pamarta dados Pangungsen kula
kula dipun luwari sing pamengkuning pati
srana rahing Sang Kristus gesang kula tinebus.

2

Gusti Yesus Pamarta kang nunggil gesang kula,
kula tansah kinanthi ngantos dumugeng janji,
mila kula tan wedi martosken sihing Gusti.

3

Gusti Yesus Pamarta dados pangungsen kula,
yen ketaman bilai kula nenga mring Gusti,
nyadhong pangluwar yekti temah tentrem ing ati.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gusti Yesus Pamarta


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 146 - Gusti Yesus Pamarta