KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 145 - Nunggil Kaliyan Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 144 KPK 146 ⇨

KPKA145: Nunggil Kaliyan Gusti

1

Yen nunggil lan Gusti rinten dalu
manah langkung tentrem arahayu

Reff:

kula angantya Gusti ratri klayan rina
nyuwun berkah dhuh Gusti , Gusti kula.

2

Yen nunggil lan Gusti jro ginodha,
kula mesthi unggul nglawan dosa,
Reff:

3

Yen nunggil lan Gusti kasisahan,
mantun kagentosan kabingahan,
Reff:

4

Yen nunggil lan Gusti siyang ratri,
birat najis kula temah suci,
Reff:

4

Yen nunggil lan Gusti saged ngertos,
kang dados karsanya ing sayektos,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Nunggil Kaliyan Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 145 - Nunggil Kaliyan Gusti