KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 144 - Margi Dhateng Swarga

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 143 KPK 145 ⇨

KPKA144: Margi Dhateng Swarga

1

Nyebuta Gusti mring Sang Kristus, nging yen tan kanthi tulus
mung kembang lambe tanpa laku rehing dosa den gugu
kasangsaran temahanira naraka pandumannya

Reff:

kang mlebet mring kratoning swarga namung tyang kang mbabarken tresna
nglampahi mring karsaning AIlah sepi ing pamrih tansah.

2

Salir tyang kang lampah utami welasan mring sesami,
mbelani tyang ringkih sangsara nadyan kanthi toh nyawa,
yeku muriding Kristus Gusti nggih tyang kang mursid yekti,
Reff:

3

Saestu begja-begjaning tyang ing donya wah klanggengan,
pracaya Gusti Sang Pamarta tansah nulad ing sihnya,
dalah tyang kang nyatroni pisan winales kasaenan,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Margi Dhateng Swarga


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 144 - Margi Dhateng Swarga