KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 141 - Gesang Dados Kidung

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 140 KPK 142 ⇨

KPKA141: Gesang Dados Kidung

1

Gesang kula dados kidung sumaos mring Pangeran,
wit sihnya saklangkung agung maringken kaslametan,
ing kabegjan wah sangsara tansah memuji Gusti,
srana kamursidan nyata krana anyar ing budi.

2

Lamun kabotan ing susah wah karoban ing bungah,
kula manteb ing pracaya ngayom ing sih rahmatnya,
sanadyan sengseming donya nggodha wah milut ati,
kula mesthi tansah setya mbangun turut mring Gusti.

3

Pocapan wah tingkah laku mobah mosiking kalbu,
dadya kidung konjuk Allah wit sih rahmatnya tumrah,
sayogya sengkut makarya kagem Kratoning Allah,
yeku sokur trusing driya konjuk mring Gusti tansah.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gesang Dados Kidung


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 141 - Gesang Dados Kidung