KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 139 - Mugi Gusti Angutus Utusan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 138 KPK 140 ⇨

KPKA139: Mugi Gusti Angutus Utusan

1

Mugi Gusti karsa angutus utusan kados duk kinanipun
ingkang ngemban sabdaning Allah lan martosken sih piwelaspun
supados tyang salumahing bumi sami nampia Injiling Gusti.

2

Mugi Gusti ngutus pra abdi sembada lan setya sami nyebar,
pawartosing kawilujengan mring salumahing bumi gumelar,
supados tyang sami pitadosa, temah ngraosken tentrem raharja.

3

Mugi Gusti madhangi manah kang peteng wit pamengkuning dosa,
temahan pra tiyang kang wangkot lan kang kawengku ing gugon tuhon,
mratobata pitados mring Gusti klayan bingah asmane pinuji.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Mugi Gusti Angutus Utusan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 139 - Mugi Gusti Angutus Utusan