KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 137 - Kang Langgeng Sihe Allah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 136 KPK 138 ⇨

KPKA137: Kang Langgeng Sihe Allah

1

Saprakara kang pantes den upadi yeku Kratoning Allah Sang Rama
samubarang pinaringken tumuli angger sumuyud jroning pracaya

Reff:

kabeh mung nglaha, kabeh mung nglaha, sarwa kadonyan wus mesthi sirna
mung sihe Allah kang langgeng slamanya tyang kang ngayom wus mesthi raharja.

2

Drajad kasugihan wah kasenengan, ginayuh kanthi margi utami,
aywa lali kang aji lan sejati, yeku setya wah nunggil lan Gusti,
Reff:

3

Sagunging kadonyan ingkang kadarbya, iku sranane mbabarken tresna,
yen dugeng janji tan badhe binekta, mung gesang langgeng bandha ing swarga,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kang Langgeng Sihe Allah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 137 - Kang Langgeng Sihe Allah