KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 136 - Pangandel Dhumateng Allah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 135 KPK 137 ⇨

KPKA136: Pangandel Dhumateng Allah

1

Neng are wah neng gunung, mung neng rgarseng AIlah
aneng ngendi dumunung nggih pinanggya tansah
endi kang dadi cipta lan osiking ati .
kapirsanan sadaya ing Allah Hyang Widi.

2

Mung Gusti kang Makwasa mengku samubarang,
salir tyang kang pracaya mesthi tinulungan,
manuk ing awang-awang Allah kang ngingoni,
suket lan thethukulan wrata den paesi.

3

Bumi dalasan swarga winengku Pangeran,
jasad gedhe cilika Allah tan klimengan,
sawernaning pra titah sajagad warata,
namung nelakken tansah piwlas lan kwasanya.

4

Wong pracaya den ayem tansah kumandela,
neng padhang lan neng peteng Allah tansah ngreksa,
yen kabotan momotan siningkang ing kadang,
Gustimu nunggil tansah dipanggah ywa semplah.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pangandel Dhumateng Allah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 136 - Pangandel Dhumateng Allah