KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 134 - Aja Adigang, Adigung, Adiguna

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 133 KPK 135 ⇨

KPKA134: Aja Adigang, Adigung, Adiguna

1

Saliring tyang adigang mung nyebar panandhang
wateknya kamitegan nindhes mring sanes tyang
pituwasnya bebendu bramantyaning Gusti
nging tyang tresna satuhu gesang yekti (2X).

2

Salir tyang adigung mung nandur sangsara
remen umuk gumunggung ngina mring pepadha
mesthi ngundhuh antaka wit adiling Allah
nging tyang kang andhap asor sinung berkah (2X).

3

Salir tyang adiguna mung ndhedher cilaka
nganggep Allah tan ana sabdanya mung nglaha
nggih panen karisakan dukaning Pangeran
nging tyang ajrih sih Allah kinasihan (2X).

4

Tyang kang ngendelken dhiri mung ngingah bilai
ngangah-angah kadonyan gesangnya lir kewan
pikolehnya mung pati wah gesang ing peteng
tyang ngandel Kristus Gusti rarja langgeng (2X).

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Aja Adigang, Adigung, Adiguna


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 134 - Aja Adigang, Adigung, Adiguna