KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 133 - Rumentahing Palimirma

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 132 KPK 134 ⇨

KPKA133: Rumentahing Palimirma

1

Kula tyang dosa klangkung ageng rinentahan palimirma,
punika ngeram-eramaken, kawula sewu tan nyana,
mangke tan wonten paniksa, (2X). ming rumentahing sih mirma (2X)..

2

Allah ngasihi dhateng kula dosa kula ingaksama,
tan wonten mulading bendunya wit kula ingangkat putra
kula punika sinten.ta (2X) de rinentahan sih mirma (2X).

3

Sayogya kula gunggung-gunggung palimimanipun Allah
kang nglepataken saking ukum wah nucekaken ing manah
panggunggung kula tan liya (2X) ming bab rentahing sih mirma (2X).

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Rumentahing Palimirma


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 133 - Rumentahing Palimirma