KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 132 - Kabegjaning Tiyang Kristen

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 131 KPK 133 ⇨

KPKA132: Kabegjaning Tiyang Kristen

1

Samangkya kita merdika uwal sing rehing dosa
ngegungken bekti mring Gusti wah asih mring sesami

Reff:

mung kraharjan lan kabegjan kang tansah ngiring gesang
tinebus Sang Kristus Gusti kula sinung basuki.

2

Mangkya kita titah anyar nyingkur kadonyan tansah
budi luhur, andhap asor leladi trus ing manah,
Reff:

3

Mangkya kita putreng Allah tansah nglantarken berkah
mbelani tyang kang sangsara ngrimat tyang kang cilaka,
Reff:

4

Mangkya kita Umat Kristen kang tansah ndherek Gusti
Injil suci winartosken srana katresnan yekti,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kabegjaning Tiyang Kristen


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 132 - Kabegjaning Tiyang Kristen