KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 131 - Ayem Wonten Ing Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 130 KPK 132 ⇨

KPKA131: Ayem Wonten Ing Gusti

1

Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinungan gesang nyata tinebus sing dosa,
wonten kidung ngumandhang sumyaking tyas girang
pamujining pra suci nggunggung sihing Gusti.
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinungan gesang nyata tinebus sing dosa.

2

Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung panglipur yekti dening Sang Roh Suci,
wonten kidung tan kendhat pujining pra umat,
wit gung prasetyeng Gusti samya den tetepi,
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung panglipur yekti dening Sang Roh Suci.

3

Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung kabegjan tansah dadya putreng Allah,
wonten kidung gung endah sru nggunggung mring Allah,
de sisah lan sangsara nunten enggal sirna,
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung kabegjan tansah dadya putreng Allah.

4

Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung kraharjan swarga kalis sing antaka,
wonten kidung nengsemna ngebaki bawana,
pujining pra tyang ngantya mring gesang sampuma,
Ayem neng Gusti Yesus ayem ing Sang Kristus,
sinung kraharjan swarga kalis sing antaka.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Ayem Wonten Ing Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 131 - Ayem Wonten Ing Gusti