KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 130 - Allah Dados Pepadhang

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 129 KPK 131 ⇨

KPKA130: Allah Dados Pepadhang

1

Allah kang dados padhang nuntun dhateng kraharjan,
astanya sestu santosa ngreksa tyang kang pracaya,
pepadhanging Allah nganthi ngirid ing ngajeng lan wuri,
ngantos dumugeng swargi.

2

Allah kang dados pepadhang nuntun klayan kaloman
sabdanya kebak pangwasa sung pangayoman nyata
sestu pepakening Allah nyegerken manah kang lesah
wah ngiyatken ing lampah.

3

Allah kang dados pepadhang nuntun ing margi yekti.
mring margining kasampurnan gayuhaning pra suci
kula badhe salaminya ndherek Gusti kanthi setya
wit mesthi dugeng swarga.

4

Allah kang dados pepadhang madhangi manah kula
salaminya kula gesang tansah pasrah pracaya
kula tan ajrih bebaya karubedan wah sangsara
wit Gusti nganthi kula.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Allah Dados Pepadhang


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 130 - Allah Dados Pepadhang