KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 12 - Yesus Sang Pangen Sejati

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 11 KPK 13 ⇨

KPKA12: Yesus Sang Pangen Sejati

1

Gusti Yesus Pangen kula, kula menda kagungannya
dennya nebus klayan rahnya mrih kula gesang slaminya.

2

Sang Kristus Pangen utama kang sampun ngetohken nyawa,
nebus kula saking doss wah nuntun kula mring swarga.

3

Gusti ngayomi mendanya inguwalken sing rubeda,
mrih tan tiwas ing panandhang nging tansah manggih kabegjan.

4

Gusti ngempalken mendanya kadadosaken sapantha,
kinen gesang atut rukun mbangun turut Pangenipun

4

Gusti ngreksa pra mendanya klayan astanya kang rosa,
lamun wonten kang ketriwal den luru mrih datan ical.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Yesus Sang Pangen Sejati


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 12 - Yesus Sang Pangen Sejati