KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 129 - Tansah Bingah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 128 KPK 130 ⇨

KPKA129: Tansah Bingah

1

Tyas kita sestu raharja sinung kabegjan nyata
dene Allah Kang Ma'kwasa nganggep putra mring kita

Reff:

mara tansah bungah-bungah wit tinunggil lan Allah
sarta ngambah dalaning pepadhang kang dugeng kasampurnan.

2

Hyang Maagung ngreksa kita nguwalken sing bebaya
sihnya sung lipur ing driya nyantosakken pracaya
Reff:

3

Yen kita nyingkur Pangeran neng ati was sumelang
nging yen sumuyud mring Allah tinuwukken ing berkah
Reff:

4

Yogya kita mursid yekti ajrih asih mring Gusti
Roh Suci mbelani kita nglawan pangrehing dosa
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Tansah Bingah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 129 - Tansah Bingah