KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 128 - Kabegjan Kang Sejati

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 127 KPK 129 ⇨

KPKA128: Kabegjan Kang Sejati

1

Kabegjan kang sejati tinunggil Gusti
yen panggodha ndhatengi gya den tulungi
mrih manteb pracaya wah tetep waluya
malah ngesorken dosa yekti mursidnya.

2

Kabegjan kang satuhu rineksa Gusti
yen panandhang ngreridhu gya den luwari
mrih kraharjan nyata sinandhang slaminya
mila tansah sung puja wit sih piwlasnya.

3

Kabegjan kang sanyata jinangkung Allah
yen rinoban sengsara gya den entasna
mrih ayem ing manah sarta tentrem tansah
memuji datan kendhat nggunggung sih rahmat.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kabegjan Kang Sejati


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 128 - Kabegjan Kang Sejati