KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 123 - Gusti Pangungsenmu

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 122 KPK 124 ⇨

KPKA123: Gusti Pangungsenmu

1

Yen sira sangsara sarta sedhih manteba pracaya Allah tan tebih
aja wedi Gustimu nganthi rehing kadursilan mesthi kasoran
pepeteng dosa ilang sirna mung gung karaharjan kang sinandhang.

2

Yen nyangga momotan wah panandhang aja sira semplah alit ing manah
iblis julig memilut driya milih margi entheng nging dugeng nraka
pasrah Pangeran nyuwun kiyat sira linuwaran wit sih rahmat.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gusti Pangungsenmu


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 123 - Gusti Pangungsenmu