KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 11 - Sih Kawelasanipun Allah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 10 KPK 12 ⇨

KPKA11: Sih Kawelasanipun Allah

1

Kula sami kekempalan memuji dhateng Allah
kang Maha asih Maha wlas ring sakehing tumitah.

2

Agung kanugrahanipun kang maring para umat agung
palimirmanipun mring tiyang kang mratobat.

3

Ngantos kang putra kinasih ingutus dhateng donya
awit sihe Allah inggih sinungken mring manungsa.

4

Supados sawaminira tetiyang kang pitajeng
mring Kang Putra sampun sima nging sinung gesang langgeng.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sih Kawelasanipun Allah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 11 - Sih Kawelasanipun Allah