KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 118 - Ingsun Yehuwah Allahira

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 117 KPK 119 ⇨

KPKA118: Ingsun Yehuwah Allahira

1

Lah ingsun Yehuwah Allahira kang nyepengi tangan-tanganira
sestu Allah dados karosan kula mila kula tresna mring Paduka.

2

Lah Ingsun Yehuwah Allahira kang nyembadani panyuwunira
mangka dhawuhingsun: "lah kumandela, Ingsun datan negakake sira"

3

Lah Ingsun Yehuwah Allahira kang datan males durakanira
mula dhawuhingsun: "lah umareka, Ingsun kagungan sih palimirma

4

He, pra kesayahen, kamomotan padha mareka neng ngarsaningsun
Ingsun bakal paring tentrem lan ayem ing nyawanira tek'eng ndelahan

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Ingsun Yehuwah Allahira


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 118 - Ingsun Yehuwah Allahira