KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 117 - Gusti Pangen Utami

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 116 KPK 118 ⇨

KPKA117: Gusti Pangen Utami

1

Paduka Pangen utami ingkang kawula tresnani
kawula purun sangsara angger krana Yesus Gusti
kawula kepengin manggen wonten ngarsaning Pangeran
margi neng ngriku kawula ingayoman ing rahmatnya.

2

Tan wonten malih panggenan sumbering kawilujengan
namung salib ing Golgota ngriku wijiling apura,
Reff:

3

Manah kula lamun mandeng dhateng salibing Pamarta
lajeng karaos wilujeng sanadyan nyanggi sangsara,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gusti Pangen Utami


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 117 - Gusti Pangen Utami