KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 116 - Pasrah Sumarah Mring Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 115 KPK 117 ⇨

KPKA116: Pasrah Sumarah Mring Gusti

1

Pasrah sumarah mring Gusti Pangayoman kang sejati
uripmu tansah rinimat wit Gusti gunging sih rahmat
waspadakna makluk wrata karoban ing sih lan piwlasnya
wah saliring butuhira pinaringan ing sacukupnya.

2

Pasrah sumarah mring Gusti mrih ayem tentrem ing ati,
bungah susah sugih mlarat memuji Gusti tan kendhat,
udinen kratoning swarga wah sagunging kasampurnannya,
temahan sira nyipati panganthi panunggiling Gusti.

3

Pasrah sumarah mring Gusti Parang Pangungsen sayekti,
lamun tinempuh prahara Gusti nyantosakken sira,
waspadakna mukjijadnya ing prakara gung wah prasaja,
kang wedi asih lan setya winuwuhan berkah sing swarga.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pasrah Sumarah Mring Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 116 - Pasrah Sumarah Mring Gusti