KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 114 - Aja Semaya

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 113 KPK 115 ⇨

KPKA114: Aja Semaya

1

Nikmating donya nggodha ati mikat kita dimen nebih Gusti
lan kabeh iku tan nguripi nging nggendeng kita mring telenging pati

Reff:

Ja semaya, umareka, umareka ya saiki uga,
lah Gusti wus ngantya mring sira pangayomanmu kang tuhu setya

2

Mara mbuwanga sengsemira, kang isi panyidra myang pamblasar,
ninggala dosa lan duraka, ngungsi mring Gusti sira mesthi luwar,
Reff:

3

Marek mring Gusti ja suwala, nganggo sinemayan sesuk emben,
praptaning pati tan kenyana, mula gya marek ja nganti kalungsen,
ReJr.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Aja Semaya


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 114 - Aja Semaya