KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 112 - Mugi Mberkahi Kula

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 111 KPK 113 ⇨

KPKA112: Mugi Mberkahi Kula

1

Adhuh Gusti kula sestu ngorong berkah Paduka
yeku kang ngayemken kalbu mugi mberkahi kula
nggih kula, nggih kula mugi mberkahi kula

2

Mugi sampun anglangkungi dhateng kula dhuh Rama
mrih kula luwar sing pati mugi mlasi mring kula
nggih kula, nggih kula mugi mlasi mring kula.

3

Sampun anglangkungi kula dhuh Pamarta kang setya
mrih kula unggul sing dosa mugi nimbali kula
nggih kula, nggih kula, mugi nimbali kula.

4

Dhuh Roh Suci, mugi sampun anglangkungi mring kula
mrih gesang anyar lestantun mugi madhangi kula
nggih kula, nggih kula, mugi madhangi kula.

4

Dhuh Pangen, sampun alangkung ngengetana mring kula
mrih kula tansah raharja mugi mberkahi kula
nggih, kula, nggih kula, mugi mberkahi kula.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Mugi Mberkahi Kula


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 112 - Mugi Mberkahi Kula