KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 111 - Gusti Nuntuna Kawula

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 110 KPK 112 ⇨

KPKA111: Gusti Nuntuna Kawula

1

Gusti mugi sampun ngantos nilar kawula
kawula tansah ngraosna berkah Paduka,

Reff:

Gusti mugi nuntun kawula
kawula tansah ngraosna berkah Paduka.

2

Gusti mugi myarsakaken pasambat kula
sinten malih ingkang dadya pangungsen nyata,
Reff:

3

Nggen kula darbe panyuwun mung sih Paduka
ingkang kula damel uger miwah landhesan,
Reff:

4

Gusti mugi amirsani tyas kula trenyuh
mugi Paduka jampeni sageda teguh,
Reff:

4

Gusti tuking sagung lipur mugi nglipura
manah kula kang kawratan dening cintaka,
Reff:

4

Aneng donya wah neng swarga kula tan darbya
andel-andel lan pikekah namung Paduka,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gusti Nuntuna Kawula


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 111 - Gusti Nuntuna Kawula