KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 110 - Namung Karsa Paduka

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 109 KPK 111 ⇨

KPKA110: Namung Karsa Paduka

1

Dhuh Rama lamun kawula darbe atur panyuwun,
mugi kula nggih sageda nrimah saparingipun,
lir pandonganipun Gusti ywa pikajeng kawula,
mung karseng Rama pribadya kang tansah binabarna.

2

Sagung peparinging Allah saestu munpangati
mugi kula saged nrimah ing sapangrehing Gusti
saha pitados sayekti mring panuntun Paduka
mung karseng Rama pribadya kang tansah binabarna

3

Mung katresnaning Pangeran dados tuking panglipur
sagung susah karibedan Paduka kwasa nglebur
lir pandonganipun Gusti ywa pikajeng kawula
mung karseng Rama pribadya kang tansah binabarna

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Namung Karsa Paduka


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 110 - Namung Karsa Paduka