KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 109 - Katemtuaning Pracaya

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 108 KPK 110 ⇨

KPKA109: Katemtuaning Pracaya

1

Karsa Paduka priyangga mugi tansah kelampahan
pra kang sabar myang pracaya temtu tampi pitulungan

Reff:

paukuman kula trimah lir penget lan pitedah
ingkang tangguh ing pangantya tan koncatan sih Paduka.

2

Gusti tuking pitulungan panglipur lan pangayoman
sagung pitedah Paduka tan badhe kawula lawan
sihing Gusti lir samodra luber ngerobi kula
wah nyata sabda Paduka isi sih sarta kadarman.

3

Kawula nyuwun dhuh Gusti lamun manggih kasusahan
panggodha miwah panyobi kawula sageda tahan
tan kuwatos wah sumelang sih Paduka cumadhang
temah unggul kula yektos karana saking pitados.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Katemtuaning Pracaya


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 109 - Katemtuaning Pracaya