KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 105 - Gesang Tresna-Tinresnan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 104 KPK 106 ⇨

KPKA105: Gesang Tresna-Tinresnan

1

Ing satengahing bebrayan agung mung Pangeran pantes ginunggung
rahmatnya binabarken sanyata tumrah mring pratitah sadaya

Reff:

tumemen ndedonga lan makarya mrih kebabaring tentrem raharja
nggih gesang memitran wah pasedherekan wit tyang sadaya tresna tinresnan.

2

Nadyan beda basa seje bangsa, wah beda adat budayanya,
nging saestu punika sesami, kang kinasihan dening Gusti,
Reff:

3

Sadaya datan pantes gumunggung, ngongasken dhiri kumalungkung,
mung gesang kanthi lembah ing manah, ngrumaosi jejering titah,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gesang Tresna-Tinresnan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 105 - Gesang Tresna-Tinresnan