KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 104 - Kraharjaning Tumitah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 103 KPK 105 ⇨

KPKA104: Kraharjaning Tumitah

1

Saiba dennya mbingahken yen ing sajagad wrata
kaadilan kang sanyata sayekti binabarna

Reff:

srana sih katresnan tulus, lah jagad dados Pirdus
sagung tumitah raharja rinoban sih rahmatnya.

2

Saiba denya nengsemken yen manungsa sabumi,
marsudi tentrem rahajeng numrahken sihing Gusti,
Reff:

3

Saiba dhahat endahnya pra titah tetunggilan,
datan wonten cecongkrahan rumaket trusing driya,
Reff:

4

Mila kula datan wigih gya gumregut makarya,
tumandang sepi ing pamrih mrih rahayuning jalma,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kraharjaning Tumitah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 104 - Kraharjaning Tumitah