KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 103 - Dhamparing Sih Rahmat

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 102 KPK 104 ⇨

KPKA103: Dhamparing Sih Rahmat

1

Wonten satunggal panggenan nggih margining kasampurnan
ngriku gesang tansah padhang wit dayaning pati ilang

Reff:

yeku dhamparing sih rahmat Sang Kristus murbeng rat
tyang kang ngayom wit pracaya raharja slaminya.

2

Tyang dosa gung kang mratobat, tan ingukum nging rinuwat,
kadadosken putreng Allah, margi suci kang den ambah,
Reff:

3

Prentahnya entheng sekeca, nuntun mring gesang sanyata,
tresna mengsah wah sesami, tinulungan Sang Roh Suci,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Dhamparing Sih Rahmat


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 103 - Dhamparing Sih Rahmat