KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 102 - Allah Asih Mring Jagad

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 101 KPK 103 ⇨

KPKA102: Allah Asih Mring Jagad

1

De Allah wus asih mring jagad sarta anggennya angasihi
iku kongsi masrahake ingkang putra ontang-anting
supaya sakehing jalma kang pracaya lan ngugemi
ywa kongsi nemu karusakan nging duwea urip nyata.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Allah Asih Mring Jagad


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 102 - Allah Asih Mring Jagad