KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 101 - Perang Rohani

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 100 KPK 102 ⇨

KPKA101: Perang Rohani

1

Pra abdining Gusti dipun prayitna
ing perang rohani ywa kongsi lena
ngrasuka kayekten wah kaadilan
nadyan tanggelannya mung kasangsaran

Reff:

Yekti iblis culika lan julig maeka
ditegen ndendonga Gusti kang ngreksa.

2

Pra putraning Allah padha den panggah,
setya dados seksi Injiling Allah,
nyanggemi dhawuhnya kang trus ing ati,
manteb ing pracaya dumugeng janji.
Reff:

3

Pra wong kang pracaya ditunggal sedya,
nyirik pasulayan mbangun katresnan,
sangkul-sinangkula bot repotira,
mrih rohing piala sirep dayanya.
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Perang Rohani


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 101 - Perang Rohani