KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 100 - Diprayitna

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 99 KPK 101 ⇨

KPKA100: Diprayitna

1

He tyang pracaya den sami samekta nglawan Panggodha iblis julig nyata
ywa kendhat ndedonga mirengken sabda tansah nunggil lan sagung tyang pracaya

Reff:

diprayitna ywa nganti lena Gusti ngreksa ing slami-laminya.

2

Ywa ajrih wedi wah aja sumelang nadyan mungsuhmu tan kenging winilang
dipanggah, ditatag manteb pracaya disetya tansah mrih unggul prangira,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Diprayitna


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 100 - Diprayitna