KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

KPKA 319

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari

KPKA319: Endahe Saduluran

1

Endahe saduluran manut rehing Pangeran,
sami dene ngajeni, wah mbiyantoni
nadyan beda agama wah beda golongannya
tunggal rasa pambekan pri kamanungsan,

Reff:

kluwung pindhanya endah ing warna,
nyawiji mbangun urip kang adya, tentrem raharja

2

Rukun ing pitepangan sumanak ing rembugan,
dhemen sung pangapura nyirik piala,
nging samya silih ngalah mbabarken tresna tansah,
nulad ing sihe Allah mring sagung titah,
Reff:

3

Rukun gawe santosa crah mung bubrah wohira,
ngestokna sabdeng Gusti tresna sesami,
nadyan panemu beda nging tan samya sulaya,
olah kawicaksanan tan nang-menangan,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Endahe Saduluran
Diperoleh dari "http://kidung.co/KPKA_319"