KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 93 - Pangatag Ngabarake Injil

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 92 KPK 94 ⇨

KPKA93: Pangatag Ngabarake Injil

1

Sumangga pra kanca misungsungken gesang nggih dadya pramitra rencanging Pangeran
martosken Injilnya pangluwaran sing dosa mring saliring bangsa mrih samya wilujenga

2

Tyang miskin kesrakat rinoban sih rahmat tyang kang kinunjara linuwaran sigra
katentreman yekti binabarna ing bumi sagung tyang manembah wah mituhu mring Allah.

3

Injil kabar suci yeku sihing Gusti den undhangna tansah sajagad sumrambah
tyang mblasar ing lampah wah kang wangkot ing manah tinuntun mratobat nampenana sih rahmat

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pangatag Ngabarake Injil


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 93 - Pangatag Ngabarake Injil